12 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมประชุมอิสลามนานาชาติในหัวข้อ “ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์และผลต่อการป้องกันการสุดโต่ง” ณ ประเทศคูเวต ซึ่งมีนักปราชญ์อิสลามจาก 27 ประเทศเข้าร่วมในการประชุม และได้นำเสนอบทความในที่ประชุมดังกล่าวอีกด้วย