7 กันยายน 2559 ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี Dr.Nasharudin Mat Isa Chief Executive Officer of the Global Movement of Moderates Foundation ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง รองผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ ให้การต้อนรับ และหารือการดำเนินงานเกี่ยวกับวะสะฏียะฮ์ (ทางสายกลาง) เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรของทั้งสองประเทศ และขยายความร่วมมือเป็นเครือข่ายในระดับอาเซียนเป็นลำดับต่อไป