(25 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 - 15.45 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี รวมกับ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จัดปาฐกถาพิเศษ ” จริยธรรมของการถกเถียง คุณธรรมของความเห็นต่าง” ณ ห้องประชุม VIP มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ อ.อรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี , ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ,ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติร่วมปาฐกถา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังคับคั่ง