วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง บทบาทของสื่อและภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการสานเสวนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ร่วมกับวิทยากรจากประเทศตุรกีและประเทศมาเลเซีย ณ โรงแรมอนันตราสยาม ราชดำริ กรุงเทพฯ จัดโดยองค์กร IRCICA ภายใต้กำกับขององค์กร OIC ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ มีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก ทั้งพระภิกษุและฆราวาส เมื่อช่วงเย็นของวัน ซึ่งการบรรยายดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังเป็นอย่างดี