วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. สำนักจุฬาราชมนตรีจัดการประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 4/2558 โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาวันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา เป็นธานที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี