เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2558 มีการสัมมนาผู้นำมุสลิมเชียงใหม่ หัวข้อ : "ก้าวข้ามโรคเกลียดกลัวอิสลามด้วยหลักวะสะฎียะฮ์" โดยมีท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ได้เดินทางมาเปิดโครงการสัมมนาผู้นำมุสลิมเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนง.เชียงใหม่ ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่