วันที่ 28 กันยายน 2560 ท่านจุฬาราชมนตรีให้เกียรติเปิดการประชุมคณะกรรมบริหารสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพ ฯ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาการให้ความช่วยเหลือโรฮิงญาและผู้ลี้ภัยในประเทศบังคลาเทศซึ่งมีมติอนุมัติเสริมหนุนเงินบริจาคและส่งทีมงานเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรเครือข่ายที่กำลังเตรียมเดินทางร่วมในพันธกิจนี้ด้วยเช่นกัน และเรื่องอื่นๆ การประชุมครั้งนี้เต็มคณะ ได้ความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านทั่วทุกภูมิภาคเกือบ 30 ท่าน ขออัลลอฮ์ตอขแทนคุณงามความดีขอบทุกท่านด้วยเถิด