วันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายอบี ยะลา กรรมการสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนสภาเครือข่ายฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมขังบ้านเรือน มัสยิด สุสานมุสลิม ณ ชุมชนมัสยิดนูญูมุลมูฮายีรีน หมู่ 2 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ที่มีน้ำท่วมขัง มัสยิดไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม จนถึงวันนี้ พี่น้องมุสลิมเป็นสัปปุรุษกว่า 600 คน 145 ครัวเรือน ประกอบด้วย ชุมชนหนองถั่วแรด หนองกก หนองจิก ท่าปาหรี ไม่ได้ใช้มัสยิดละหมาดวันศุกร์มากกว่า 6 ศุกร์แล้ว ซึ่งรวมไปถึงละหมาด 5 เวลาประจำวันด้วย ทางสภาเครือข่ายฯ มอบเงินความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่มัสยิดแห่งนี้เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จำนวน 10,000 บาท