สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย

 


8 มิถุนายน 2559 นพ.อนันต์ชัย ไทยประทาน ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ตัวแทนสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี  เดินทางไปโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ซึ่งเป็นหอพักนักเรียนเกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนหญิง 17 คน ต้องเสียชีวิตด้วยความสลดใจยิ่ง

 


ผศ.ดร.สุชาติ กล่าวว่า "แม้เราสภาเครือข่ายฯ จะมอบเงินช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยแต่ก็หวังว่าจะช่วยจุดประกายให้พี่น้องได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องร่วมโลกของเราแม้จะต่างในศาสนาและชาติพันธุ์ (เป็นชาวเขาและชาวคริสต์) เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความห่วงหาอาทรต่อกันอันเป็นคุณค่าสำคัญของอิสลามที่นับวันกลับถูกบดบังด้วยความสุดโต่งและหวาดกลัว"


อีกหนึ่งอามัล (การงาน) ดี ๆ ที่มอบให้กับพี่น้องต่างศาสนิก ด้วยหัวใจแห่งความเป็นห่วงใย ในการอยู่ร่วมกันกันในสังคมพหุวัฒนธรรม แตกต่างแต่มิแตกแยก เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน

ขอบคุณภาพ/ข่าว.สุชาติ เศรษฐมาลินี.