๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้แทนจุฬาราชมนตรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง (Vaccine Center)  ณ โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์

โดยทางศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทางนี้จะให้บริการ วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ วัคซีนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ วัคซีนท่องเที่ยว วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก วัคซีนคุณแม่ตั้งครรภ์ เป็นต้น