เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และพบปะผู้นำองค์กรมุสลิมในจังหวัดนนทบุรี พร้อมบรรยายพิเศษ ในงาน “วันแห่งมุสลิมนนท์” ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในจังหวัดนนทบุรี ได้จัดงาน “วันแห่งมุสลิมนนท์” ครั้งที่ 17 ในวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ พบปะพร้อมทั้งระดมทุนเพื่อพัฒนาสังคมมุสลิมแห่งนนทบุรีให้เจริญรุดหน้าต่อไป