14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา13:15 น. นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายดิเรก บุญมาเลิศ ผู้แทนสมาพันธ์ศิษย์เก่าอัลอัซฮัรโลก สาขาประเทศไทย นายหะสัน กาเหย็ม นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกริช มูเนาวาเราะห์ ประธานสหชมรมนักเรียนไทย ณ กรุงไคโร เข้าเยี่ยมคารวะ แกรนด์อิหม่าม ศ.ดร.เชค อะห์มัด มูฮัมหมัด อะห์มัด อัฏฏัยยิบ พร้อมมอบสาสน์จากท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสดงความขอบคุณสำหรับทุนการศึกษาซึ่งทางมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร มอบให้แก่นักศึกษาไทยเป็นประจำทุกปี
.....................
Cr. สมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์