วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ร่วมพิธีมอบปริญญาบัตรนักศึกษาไทยผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี ดร.ยูซุฟ อามีร รองหัวหน้าฝายการศึกษา มหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร ผู้แทนชัยคุลอัซฮัร เป็นประธานในการมอบปริญญาบัตร ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์