18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2560 โดยมี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวรายงาน, นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกและแอฟริกา ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเปิดการปฐมนิเทศ และนายอนันต์ วันแอเลาะ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวโอวาทและดุอาอฺขอพรเปิดการปฐมนิเทศ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร