๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก นำคณะผู้นำศาสนาและคณะกลุ่มสตรีตำบลมะรือโบออกเข้าศึกษาดูงาน โดยมี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับ