๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมชาย เจ๊ะวังมา รองผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี มอบอุปกรณ์การเรียนและอาหารแก่เด็กกำพร้า ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านหทัยรัก ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร