7 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. คณะนักเรียนไทยในกรุงอังการาได้ เข้าพบคารวะคณะของท่านจุฬาราชมนตรี ในโอกาสที่เยือนตุรกีอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของประธานสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติของตุรกี โดยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ซึ่งคณะฯ ประกอบด้วย ท่านจุฬาราชมนตรี (อาศิส พิทักษ์คุมพล) นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสาน สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ เพื่อรับฟังข้อแนะนำต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่ตุรกี อาทิ การปฏิบัติตนเองและการวางตัวในฐานะตัวแทนคนไทยมุสลิมในต่างประเทศ ทั้งนี้ ท่านจุฬาราชมนตรีได้กล่าวนำดุอา (ขอพร) ร่วมกับนักเรียนไทยในกรุงอังการา
..................
Cr. Royal Thai Embassy, Ankara