5 มีนาคม 2560 จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438/2560 ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดโดย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 14 มีนาคม 2560  โดยมี พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ผู้นำศาสนา รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

ภาพจาก : http://thainews.prd.go.th