14 สิงหาคม 2559 นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอรุณ อุมาจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล และนายวิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ หัวหน้าศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขา และจังหวัดสตูล เยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี (นานอาศิส พิทักษ์คุมพล) โดยมีนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ