สารจุฬาราชมนตรี
ในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗

--------------------

 

         เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลที่วันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ มาถึง ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเอกองค์อัลลอฮ์ โปรดประทานความรักและความเมตตาต่อบรรดาผู้ที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดมาตลอดเดือนรอมฎอน ขอให้ศาสนกิจที่ทำนำพาชีวิตของทุกท่าน ให้ได้รับปัจจัยอันสมบูรณ์พร้อม สำหรับการน้อมรับรางวัลและภาคผลอันยิ่งใหญ่จากองค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจอันเต็มเปี่ยมและการก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตด้วยความอดทนอดกลั้นและความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อที่จะพบกับความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งในชีวิตส่วนตัว ครอบครัวอบอุ่น และมิตรสหายที่จริงใจบนโลกใบนี้ ตลอดถึงความสุขสถาพรอันยิ่งใหญ่ในโลกหน้าต่อไปด้วยเทอญ อามีน

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี