20 มิถุนายน 2559 นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวโอวาทและขอพร (ดุอาอฺ) ในงานเลี้ยงละศีลอด ปี ฮ.ศ.1437 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานงานเลี้ยงละศีลอด นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา คณะรัฐมนตรี ผู้แทนองค์กรอิสลามในประเทศไทย รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร