1 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 . สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ได้เปิดการประะชุมคณะกรรมการบริหารสภาเครือข่ายฯ ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการเตรียมงานมนุษย์+ธรรม จ.สุราษฏร์ธานี การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมทาเลนท์สเปส หมู่บ้านกีฬา ซอย 7 แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ