วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้จัดประชุมกรรมการบริหาร นักวิชาการ และเครือข่ายองค์กร เรื่อง ยุทธศาสตร์สภาเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนอดีต ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการขับเคลื่อนองค์กร นำมาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมประจำมัสยิดอัลมุฮาญิรีน ตลาดเมืองใหม่ จ.ยะลา