วันนเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในศตวรรษที่ 20" (Conference : Humanitarian Strategy in the 20st Century) ณ ห้องอินกันดาร์ โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน จากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เช่น Malaysian Consultative Council of Islamic Organization (MAPIM), Malaysia Relief Agency (MRA), Dompet Dhuafa Foudation of Indonesia, Badan Agama Dan Pelajaran.(BAPA) of Singapore