(6 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. การประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร