(28 กรกฎาคม 2558) ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดการบรรยาย เรื่อง “การดำเนินทางสายกลางของมุสลิมกลุ่มน้อยในอาเซียน : มุมมองของมิติหลักเจตนารมณ์แห่งกฏหมายอิสลาม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยาซิร อูดะฮฺ ผู้อำนวยการสถาบันมะกอศิด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร, โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวให้การต้อนรับ , ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรองผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวรายงาน, นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติ ร่วมงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง