เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557-2558  สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  “วันครอบครัวคุรุสัมพันธ์” ณ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี