เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  ฯพณฯจุฬาราชมนตรี นาย อาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธานในพิธีวางศิลารากฐาน มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สถานที่ก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ 3 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช