เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   นำคณะผู้บริหารจากธนาคาร Agrobank ประเทศมาเลเซีย  ประกอบด้วย Mr.Asmuni Sudin  Chief of Finanancial Service Officer, Mr.Zahid Ahmad Zawawi  Deputy Operating Officer, Mr.Che Nazari  Che Azid  Head of Business Banking, Mr.Che Azmi Che Leh Section Head, Commercial Business, และ Mr.Shaiful Azwan Adnan Head of Electronic Banking โดยมี ศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  นายสุธรรม บุญมาเลิศ  เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในประเทศไทย พร้อมทั้งได้ตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาอิสลามในประเทศไทยแก่คณะดังกล่าวด้วย