เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2557  นายสุภัทร อยู่ถนอม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาข้อราชการกับท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี