เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 56  เวลา 11.00 น. นายรัศมี ดำชะไว ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  รองเลขาธิการฯ นายอับดุลเลาะ แอนดริส รองเลขาธิการฯ  นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี และคณะเดินทางมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์ ณ สถานทูตฟิลิปปินส์ ถ.สุขุมวิท โดย ท่านเอกอัครราชทูต โจเซลีน บาโตอน-การ์เซีย (Jocelyn Batoon Garcia) ให้การต้อนรับ และเป็นผู้รับมอบเงินช่วยเหลือ

ในการนี้ผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ โดยท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวขอบคุณ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และชาวไทยมุสลิม แทนประชาชนชาวฟิลิปปินส์ และจะนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป