เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556  ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ให้การต้อนรับ นายทรงศัก สายเชื้อ อัครราชทูต นำคณะผู้นำนักศึกษามาเลเซีย คณะกรรมการสมาคม นักศึกษาไทยในมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี