เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เชคริฎอ อะหมัด สมะดี และ อ.ศอดิกีน อับดุลบารีย์  จากสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไวท์แชนแนล (White Channel) เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี พร้อมบันทึกเทปโทรทัศน์  ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี