การประชุมคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 โดยมี ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานในการประชุม  ณ โรงแรมเกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต