เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2556  ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ให้การรับรองนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งปรึกษาข้อราชการกับท่านจุฬาราชมนตรี ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ