เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เพื่อหารือเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดและการศึกษาของมุสลิม โดยเฉพาะการขยายหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม. พร้อมทั้งให้ยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพด้วยการเปิดสอนภาษามาลายู นอกจากนี้แล้วยังได้โอนวิทยาลัยชุมชนมาเป็นมหาวิทยาลัยของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่พี่น้องมุสลิมอีกด้วย