เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ท่านจุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธานเปิดงานรวมน้ำใจสู่ริดวานฯ ฮ.ศ. 1433 ณ โรงเรียนริดวานุ้นอิสลาม ลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

โรงเรียนริดวานุ้นอิสลาม ได้จัดงานนำชาการกุศลเพื่อหารายได้เป็นทุนในการบริหารการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนริดวานุ้นอิสลามเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เด็กเล็ก ฟัรดูอัยน์ ตลอดจนระดับซานาวี โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน และมีหอพัก ในการดำเนินการเรียนการสอนแต่ละปีทางโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก โดยได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาพร้อมทั้งจัดงานการกุศลประจำปี เพื่อนำรายได้ทั้งหมดเป็นทุนในการดำเนินงานของโรงเรียน