• 24 November 2016 at 14:11
  • 99
  • 0

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ นำคณะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นและคณะกรรมการประจำมัสยิดในพื้นที่ตำบลเขาคราม เข้าศึกษาดูงาน โดยมี อาจารย์กอเซ็ม มั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป