• 24 November 2016 at 14:11
  • 89
  • 0

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นำคณะเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากโครงการฯ พิเศษ รุ่นที่ 1 ตามหลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ