• 24 November 2016 at 14:11
  • 155
  • 0

(13 กุมภาพันธ์ 2558) ชมรมมุสนลิมวิชิตสัมพันธ์ ภูเก็ต นำคณะอิหม่าม ครูสอนศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อ.กอเซ็ม มั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา ให้การต้อนรับ