• 24 November 2016 at 14:11
  • 220
  • 0

(14 กุมภาพันธ์ 2558) นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวโอวาทแก่คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชน จำนวน 45 คน จากโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ