• 24 November 2016 at 14:11
  • 148
  • 0

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายสมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงานจุฬาราชมนตรี ให้การรับรองนายธฤต  จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาข้อราชการ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ