• 24 November 2016 at 14:11
  • 144
  • 0

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ อ.บางเจาะ จ.นราธิวาส นำคณะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงาน โดยมี นายสุรศักดิ์ จำปี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป