• 24 November 2016 at 14:11
  • 235
  • 0

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมน้ำใจสู่ริดวานฯ 58” ณ โรงเรียนริดวานุ้ลอิสลาม ซ.ลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.