• 24 November 2016 at 14:11
  • 116
  • 0

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2558 โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมชาลีน่า หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ