• 24 November 2016 at 14:10
  • 155
  • 0

      สำนักจุฬาราชมนตรีขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องมุสลิม ร่วมกันขอพรเพื่อให้ขวัญและกำลังใจ รวมทั้งความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็ว โดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลาหลังละหมาดวันศุกร์  และกำหนดให้มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (หัวหมากน้อย) ซอยรามคำแหง 60 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีในการนำขอพรและให้เป็นมัสยิดหลักในการขอพรในครั้งนี้ด้วย...