• 24 November 2016 at 14:10
  • 125
  • 0

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 15.30 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2558 หรือ (World Hapex 2015) โดยมี Prof. Dr.Saleh H.Alaayed เลขาธิการ International Islamic Halal Organization (IIHO),Muslim World League ประเทศซาอุดิอาราเบีย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์