• 24 November 2016 at 14:10
  • 124
  • 0

พิธีปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2558 โดย อ.อรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธิปิดการปฐมนิเทศ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมเล็กอาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ