• 24 November 2016 at 14:10
  • 155
  • 0

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 คณะผู้บริหาร, คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี  อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ