สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี
รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่
รุ่นที่ 5 ประจำปี 2564

รับสมัครตั้งบัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>>